eftra logo

Åsksidan

Sidan för dig som själv vill ta reda på om det vankas åska...

Åskan är ju en av naturens mäktigaste och mest imponerande fenomen som sätter känslorna i spel. Antingen älskar man åskvädret och dess olika meteorologiska inslag eller så avskyr man kraften och dess konsekvenser den för med sig. Personligen är jag väldigt kluven till åskan. Jag fascineras av dess tillkomst och kraft men hyser en väldigt stor respekt för vad den kan ställa till med. Inte minst sen jag flyttade ut på landet och spräckt ett antal telefoner. Jag har med denna sidas tillkomst inte tänkt sprida teorier om åskans uppkomst utan ambitionerna är att du själv kan se om det föreligger risk (chans?) för åskväder inom tidsramen 1-180 h.

 

Visuella hjälpmedel

Det finns ett flertal tjänster på Internet där man kan plocka fram blixtlokaliseringsystem eller andra sammanställningar av förekommande åskaktivitet. Nedan följer ett antal länkar där du kan se var och när det åskas runt om i Sverige samt ute i Europa.

Blixtnedslag senaste 3 h i södra Sverige och Danmark (DMI)

Blixtlokalisering i Europa Från Wetterzentrale

Blixtintensitet i Europa Från Wetterzentrale

Prognosbaserade hjälpmedel


Det är betydligt roligare att försöka bestämma själv om det finns möjligheter till att se om kraftiga skurmoln med åska bildas än att bara besöka ovanstående länkar. Här nedan skall jag försöka beskriva några metoder man kan använda sig för att se om atmosfären har potential för en dynamisk utveckling.

CAPE (Convective Available Potential Energy) är ett mått på den energi (Joule/kg) som ett luftpaket har som hävts från markytan upp till LFC (Level of Free Convection) dvs där ett stigande luftpaket har samma temperatur som omgivningen och följaktligen blir "svävande". Denna energimängd kan vara en bra indikator på kraften hos ett stigande luftpakets möjligheter att utveckla åsksceller. Följande riktvärden är utarbetade för möjligheterna för åska och ger uttryck för instabiliteten i atmosfären:

CAPE < 0                              Stabilt
CAPE 0 to 1000                 Marginellt labil        Skurrisk!
CAPE 1000 till 2500        Moderat labil            Åskrisk!
CAPE 2500 till 3500        Väldigt labil              Kraftig åska möjlig!
CAPE > 3500 till 4000    Extremt labil            Gå och göm dig!

Man bör beakta att dessa värden kan förekomma men ända inte ge några åskväderLifted Index: Lifted index (LI)är en stabiltets parameter som definierar skillanden på temperaturen på 500hPa nivån (Runt 5200 m ö h) och temperaturen på ett luftpaket som hävts torradiabatiskt till kondensationsnivån och sedan fortsatt hävas fuktadiabatiskt upp till 500 hPa nivån. Postiva mätvärden anger stabil atmosfär och negativa en labil atmosfär. Man bör beakta att dessa värden kan förekomma men ända inte ge några åskväder

> 0                       Stabil, men under vissa förhållanden kan LI 1-3 ge Skurar.
0 till -3              Marginellt labil             Åskrisk!
-3 till-6             Moderat labil                  Kraftig åska möjlig!
-6 till-9             Väldigt labil                    Dags att gå ner i källaren!
> -9                     Extremt labil                  Inte över Sverige!

Här kommer en länk där du kan studera CAPE och Lifted Index. Rulla längst ner på GFS prognoserna och du hittar CAPE+Lifted Index

CAPE+Lifted Index


Radiosonderingar

En aning svårare (till en början) är att lära sig tolka de uppgifter som ett sk SKEW - T diagram ger utifrån ballongradiosonderingar om atmosfärens beskaffenhet. Radiosonderingar görs från ett antal mätplatser världen över och utifrån den informationen görs direkta analyser över mätplatsen eller prognosbaserade diagram över större områden. En bra start för att avgöra om det lurar åska i faggorna är att undersöka det sk SWEAT INDEX som samlar ett flertal viktiga parametrar i ett index. Dessa index visar på:

< 270             Mindre troligt
270 - 300     En viss åskrisk!
300 - 400     Måttlig till stark åskrisk!
400 - 600     Kraftig åska!
601 - 800     Pass på för nu vankas det tornados!

Här är en länk som visar på en radiosondering från Landvetter. Gör på följande sätt: Välj Europa, klicka på Göteborg på kartan och välj TEXT LIST och välj att senaste datum. En ny sida öppnas där du rullar ner till "Station information and sounding indices" och på 10 raden hittar du SWEAT INDEX. Här finns även CAPE och LIFTED INDEX att beskåda och en annan massa trevligt.

Radiosondering GÖTEBORG

Det omtalade SKEW-T diagrammet kan också beskådas i ovanstående länk. Välj då SKEW-T istället för TEXT LIST och diagrammet visas i en ny ruta. Information om hur man tolkar diagrammet finns på följande utmärkta länk.

SKEW-T Utbildning